2015. május 8., péntek

III. had- és fegyvertörténeti konferencia - Végleges program

III. had- és fegyvertörténeti konferencia

Debreceni Egyetem Főépülete Fszt. 58. terem
(4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
http://btk.unideb.hu/index.php?p=esemeny&esemeny_id=383&iii-had-es-fegyvertorteneti-konferencia 

A konferencia programja 

2015. május 14. csütörtök 

11.00 A konferencia megnyitása

Papp Klára (DE BTK dékán)

Forisek Péter (DE BTK Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék tanszékvezető)

Elnök: Gesztelyi Tamás (ny. egyetemi tanár, DE BTK Klasszika-filológiai és Ókortörténeti
Tanszék)

11.10-11.40 Dezső Tamás (egyetemi docens, ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai
Tanszék): Stratégia

11.40-12.00 Molnár-Kovács Zsolt (egyetemi docens, BBTE Régészeti és Művészettörténeti
Tanszék) – Imecs Zoltán egyetemi adjunktus, BBTE Magyar Földrajzi Intézet): Hatalmi
centrumok és fegyveres elit a Kárpát-medencében

12.00-12.20 Németh György (egyetemi tanár, ELTE BTK Ókortörténeti Tanszék): Lovak
Marathónnál

12.20-12.40 Kákóczki Balázs (kutató, DE–MTA Lendület Kutatócsoport) – Bodolai Tamás
(tanársegéd, ME, Elektrotechnikai–Elektronikai Tanszék): A rhodosi helepolis mozgatásának
problematikája

12.40-13.00 Kató Péter (egyetemi tanársegéd, ELTE BTK Ókortörténeti Tanszék): Háború és
mentalitás a hellénisztikus polisokban: Kós és Priéné példája

13.00-13.10 vita

13.10-14.00 ebédszünet

Elnök: Bajusz István (egyetemi docens, BBTE Régészeti és Művészettörténeti Tanszék)

14.00-14.20 Ötvös Koppány Bulcsú (régész, Maros Megyei Múzeum) – Daniel Cioată
(kutató, Maros Megyei Múzeum): Felsőrépa a római korban

14.20-14.40 Tóth Gergely (PhD hallgató, ELTE Történelemtudományi Doktori
Iskola):Fegyverek Aquincumból

14.40-15.00 Agócs Nándor (Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprém Járási Hivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya): Húsz év múlva. Pannonia és a legiós veteránok

15.00-15.20 Székely Melinda (egyetemi docens, SZTE BTK Ókortörténeti Tanszék):
Testőrök a késő római korban /ELMARAD!/

15.20-15.40 Szabó Ádám (egyetemi docens, PTE BTK Régészet Tanszék): A hadakozás
isteni segítsége

15.40-16.00 vita


16.00-16.20 kávészünet

Elnök: Szabó Ádám (egyetemi docens, PTE BTK Régészet Tanszék)

16.20-16.40 Székely Zsolt (egyetemi docens, BBTE Sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozat):
Roska Márton kéziratos hagyatékából. A cófalvi aranylelet tipológiai és művelődéstörténeti
fontossága

16.40-17.00 Mráv Zsolt (régész-szakmuzeológus, MNM): Egy Augustus-kori Nauportus
típusú római hosszú kard a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében

17.00-17.20 Farkas István Gergő (PhD hallgató, PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola): Új
adatok a dunai tartományokban állomásozó római segédcsapatok dislocatiójához: az ala I
Augusta Thracum és az ala I Flavia Gemelliana a Kösching melletti táborban

17.20-17.40 Szabó András (régész-szakmuzeológus, MNM):Az ala I numeri Illyricorum
Dacia superiorban

17.40-18.00 Mathédesz Lajos (PhD hallgató, PPKE Történelmtudományi Doktori Iskola):
Római segédcsapattestek a mai Szlovákia területén a tégla bélyegek fényében

18.00-18.20 Scholtz Róbert (régész-történész, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal DJH): A
szkíta kori Alföld-csoport fegyverzete a régészeti leletek tükrében

18.20-18.40 Forisek Péter (egyetemi docens, DE Klasszika-filológiai és Ókortörténeti
Tanszék– DE–MTA Lendület Kutatócsoport): A Fekete-tenger a római védelmi stratégiában


18.40-19.00 vita


2015. május 15. péntek 

Elnök: Bárány Attila (egyetemi tanár, DE BTK Középkori, Koraújkori Magyar Történeti és
Segédtudományi Tanszék – DE–MTA Lendület Kutatócsoport)

10.00-10.20 Romát Sándor György (PhD hallgató, BBTE Régészeti és Művészettörténeti
Tanszék): Koraközépkori nyílhegyek a Nagykárolyi Városi Múzeum gyűjteményéből

10.20-10.40 Kiss Attila (Tudományos segédmunkatárs, SZTE TTIK Földtani és Őslénytani
Tanszék): Germán pajzsok és nomád íjak. Egy szokatlan kora avar kori fegyverkombináció
értelmezési lehetőségei

10.40-11.00 Pósán László (egyetemi docens, DE BTK Egyetemes Történeti Tanszék– DE–
MTA Lendület Kutatócsoport): A longobárdok itáliai bevonulása

11.00-11.20 Kiss Sándor (PhD hallgató, DE Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola):
Mercia királyságának expanziója a 7-8. században

11.20-11.40 Katona Csete (PhD hallgató, DE Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola):
Bérgyilkosok, kémek és rajtaütés. Az izlandi saga hadviselés alternatív módszerei


11.40-12.00 vita


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése